قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان ، زمانی اهمیت می یابد که شما بخواهید باری را از شیراز با وانت و نیسان به سایر شهرستان ها بفرستید. به همین دلیل ما در این بخش لیستی از میزان هزینه ی باربری از شیراز وانت و نیسان را گرداوری کرده ایم . شما می توانید با مرکز باربری شیراز تماس گرفته و درخواست خدمات باربری نمایید .

توصیه می شود به دلیل تغییر تعرفه ها حتما با مشاورین ما تماس گرفته و از قیمت های دقیق و به روز مطلع شوید 

قیمت باربری از شیراز وانت نیسان ،هزینه حمل اثاثیه منزل شیراز

لیست قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

شما می توانید به کمک این لیست میزان هزینه ها را تخمین بزنید . کافیست شهر مورد نظر خود را انتخاب کنید . سپس با توجه به نوع وسیله ای که نیاز دارید قیمت نیسان و یا قیمت وانت را مشاهده نمایید. هرچند بهتر این است که با مشاورین ما در در مرکز باربری شیراز تماس بگیرید و استعلام قیمت دقیق نمایید .

 با تماس با کارشناسان ما می توانید از قیمت های دقیق آگاه شوید

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدوانت نیسان
هزینه حمل بار از شیراز بهآمل۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآستارا۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآزادشهر۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۶۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهابهر ۵۷۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسلام آباد۲۴۵۰۰۰۰ ریال ۴۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاراک ۶۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاصفهان۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۸۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردبیل۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهارومیه۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردکان۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسفراین۱۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردستان۷۵۵۰۰۰۰ ریال ۸۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآذرشهر۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهالیگودرز۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاندیمشک۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهانزلی۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاهر۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۵۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایرانشهر۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۸۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایذه۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایلام۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجنورد۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبیرجند۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابل۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابلسر۱۲۵۵۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهباجگیران۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبافت کرمان۱۳۵۵۰۰۰۰ ریال ۱۴۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبانه۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجستان۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبردسیر۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبرازجان۳۸۰۰۰۰۰ ریال ۶۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجرد۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجن۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبم۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۵۴۰۰۰۰۰ ریال ۶۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرترکمن۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرلنگه۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۲۱۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعسلویه۸۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرماهشهر۲۲۰۰۰۰۰ ریال ۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبهبهان۳۸۰۰۰۰۰ ریال ۵۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتهران۷۲۵۰۰۰۰ ریال ۹۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتبریز۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتربت جام۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتنکابن۱۵۲۵۰۰۰۰ ریال ۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتویسرکان۷۴۰۰۰۰۰ ریال ۹۵۵۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجیرفت۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاع از قیمت های دقیق تر با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

 

در ادامه جدل قیمت ها را مشاهده می کنیم که در آن قیمت باربری از شیزار وانت نیسان ، نرخ باربری شیراز با وانت، نرخ باربری شیراز با نیسان به سایر شهرستان های کشور به تفکیک آورده شده است . با توجه به شهر مورد نظر خود می توانید میزان هزینه ها را مشاهده فرمایید .

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدوانتنیسان
هزینه حمل بار از شیراز بهجهرم۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجنت آباد۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجزیره کیش ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخاش۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخرمشهر۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۱۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز به خرم آباد۴۴۰۰۰۰۰ ریال ۶۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخسروی۱۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخلخال۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخواف۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخمین۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخوی۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدماوند۸۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدلیجان۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدوغارون۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهلران۳۰۰۰۰۰۰ ریال۴۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدرود۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهدشت ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرشت۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرامسر۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرفسنجان ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیراز ۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۸۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشهرکرد۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشاهرود ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشوشتر ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشاهرود۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیروان۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشادگان ۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۲۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشبستر۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفسا ۴۶۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفومن ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقزوین ۵۱۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقشم۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقصر شیرین ۶۲۰۰۰۰۰ ریال ۸۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقم۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۸۶۰۰۰۰۰ ریال

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد قیمت ها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

هزینه ی باربری در شیراز وانت نیسان

در ادمه لیست قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان را مشاهده می کنید . توصیه می شود برای اطلاع دقیق از میزان هزینه ها با کارشناسان ما در مرکز حمل اثاثیه منزل شیراز تماس بگیرید.

ادمه لیست قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

 

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدوانت نیسان
هزینه حمل بار از شیراز بهکازرون۶۳۰۰۰۰۰ ریال ۸۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکاشان۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکرج ۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکاشمر۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگرگان۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگرمسار۷۴۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگلپایگان۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهلاهیجان۶۶۰۰۰۰۰ ریال ۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهلنگرود۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۹۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهماکو۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمشهد۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمسجد سلیمان۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمشکین شهر۶۳۰۰۰۰۰ ریال ۹۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمهاباد۸۳۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمهران۲۴۰۰۰۰۰ ریال ۴۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهملایر ۴۷۰۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمیناب۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنائین۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنظنز۴۰۰۰۰۰۰ ریال۶۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنقده ۶۱۰۰۰۰۰ ریال ۹۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنوشهر۵۲۰۰۰۰۰ ریال ۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنهاوند۳۸۰۰۰۰۰ ریال ۵۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنی ریز۵۶۰۰۰۰۰ ریال ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنیشابور۹۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بههمدان۳۸۰۰۰۰۰ ریال ۵۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بههرسین۲۸۰۰۰۰۰ ریال ۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیاسوج۲۳۰۰۰۰۰ ریال ۵۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیزد۴۳۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز به یریسیه۱۱۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰ ریال

در ادامه برای اطلاع ار سایر هزینه ها می توانید بر روی هریک از دکمه های زیر کلیک کنید .

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان،‌قیمت اسباب کشی در شیراز

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان،‌تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

تماس با ما

 

شماره های تماس باربری شیراز :

در صورتی که نیاز به خدمات باربری و حمل اثاثیه منزل شیراز دارید می توانید با توجه به نیاز و محدوده ی جغرافیای خود بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کرده و با ما تماس بگیرید .

شماره باربری شیراز

شماره اسباب بار شیراز

شماره باربری شیراز به اهواز

شماره باربری شیراز به بندرعباس

شماره باربری شیراز به کیش

شماره باربری شیراز به تهران

برای آگاهی از میزان هزینه های خدمات مورد نیاز خود روی لینک مربوطه کلیک نمایید

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز

کرایه ایسوزو از شیراز به تهران

قیمت اسباب کشی در شیراز

سوالات متداول

بیمه بار توسط آنا بار

گستره ی خدمات مجموعه ی ما:

حمل اثاثیه منزل شیراز

اتوبار شیراز

باربری شیراز

اتوبار شیراز شهرک گلستان

اتوبار شیراز اصفهان

اتوبار دلگشا شیراز

اتوبار شیراز بلوار مدرس

باربری شیراز اتوبار معالی اباد

باربری شیراز به اصفهان

باربری شیراز بوشهر

باربری شیراز به کرج

باربری شیراز به بندر عباس

باربری شیراز به قم

باربری شیراز به چابهار

باربری شیراز به قشم

باربری شیراز به کرمان

باربری شیراز به کیش

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۲ میانگین: ۵]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 6 =